D±bie Kujawskie - archiwum
Z archiwów rodzinnych:
Zdjęcia mieszkańców D±bia Kujawskiego , z domowych zasobów Krystyny WoĽny(Mantaj)


pierwszy plan H.Wróblewska, ks.Iwanicki, na schodach Mantaj,druga z lewej Grenczel
u góry J.Wojtkowska,Rakowska, I.Wojtkowska; K.Mantaj,... Rakowska, K.Mantaj, J.Wojtkowska


Zdjęcia nadesłane przez Arka Kaczyńskiego, dotycz± jego babci oraz mieszkańców folwarku na Stoku.

Bernard Morawski, spoczywa na naszym cmentarzu przy grobie proboszcza Marchlewskiego. Miejsce w którym upadł i zmarł B.Morawski. Spotkanie towarzyskie okolicznego ziemiaństwa. W ¶rodku z czarnym w±sem Szajewski.
Pani Irena z wnukiem i prawnuczk± Album na zdjęcia Pami±tkowy futeralik na album z 1937r.

Zdjęcia mieszkańców D±bia Kujawskiego i D±bku (Annowo), udostępnione przez Grażynę Kopczyńsk±
(córka Czesławy Wróblewskiej z D±bku)

z lewej Stanisława Wróblewska z tyłu od lewej Maria Wróblewska, Stanisława Wróblewska, Aniela Szydłowska, Jan Szydłowski, niżej od lewej Izydor, Tadeusz,Stanisław Szydłowscy w ¶rodku Maria Wróblewska
w ¶rodku Jan Wróblewski od lewej: Stanisław Szydłowski, Kazimierz Wróblewski Stefania Krzyżanowska
od prawej Czesława Wróblewska, Basia Wróblewska i Ks. Iwanicki w białej bluzce Czesława Wróblewska
Dzieci 3 od lewej Alicja Szydłowska i Marian Wróblewski, siedz± od lewej listonosz Przybysz, Grenczel, 4 od lewej nauczyciel Bere¶niewicz, 6 od lewej Kazimierz Wróblewski, 8 od lewej Cz. Wróblewska, stoi od prawej woĽny J. Szydłowski. siedzi od lewej Czesława Wróblewska
1 z lewej Czesława Wróblewska 2 z prawej Czesława Wróblewska 1 z lewej Czesława Wróblewska
od prawej siedz± Maria Wróblewska, Kazimierz Wróblewski, Józefa Wróblewska, Czesława Wróblewska, między Józef± a Kazimierzem wyżej paniWódczak(chyba).Archiwum domowe rodziny Kurdubskich, (zdjęcia udostępnione przez Marylę Jankowsk± (Kurdubsk±),wkrótce postaram się o opisy.

Za lad± państwo Wróblewscy prowadz±cy sklep GS w D±biu. Rok 1950
Kl.3 rocznik 1956 R.Maciejewski na schodach dworu.
Ks.S.Wojtas, M.Kurdubska Komunia J.Witulskiej
Przed salk± katechetyczn±
E.Kurdubska, A.Szałańska ¦lub R.Maciejewskiego, od lewej ¶wiadkowie M.Kurdubska, L.Wróblewski

Powrót do strony głównej